Tạo đối tượng được xây dựng tùy chỉnh thông qua tương tác Gian hàng

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon Ads đã cho ra mắt tính năng đối tượng được xây dựng tùy chỉnh với các tương tác của Gian hàng để giúp các thương hiệu tiếp cận người mua hàng đã truy cập đích đến thương hiệu dành riêng này. Tính năng mới về đối tượng tùy chỉnh cho phép bạn xây dựng các đối tượng đã truy cập Gian hàng của bạn và/hoặc các Gian hàng tương tự trên giai đoạn xem lại tùy chỉnh trong tối đa 90 ngày. Bạn có thể tạo các đối tượng tương tác Gian hàng được xây dựng tùy chỉnh mới và sử dụng chúng trong bất kỳ chiến dịch hiển thị hoặc video nào.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Gian hàng cho phép các thương hiệu trưng bày sản phẩm trong một trải nghiệm mua sắm ngập tràn trên Amazon để người mua hàng tìm hiểu về câu chuyện thương hiệu và khám phá danh mục sản phẩm của họ. Sự ra mắt này sẽ giúp bạn tương tác lại với những người mua hàng đã truy cập Gian hàng của bạn, hoặc khách hàng tiềm năng đến đối tượng mới tương tác với các Gian hàng tương tự. Khả năng tiếp thị lại cho khách truy cập Gian hàng là một yêu cầu nhất quán và chúng tôi rất vui mừng khi mang đến chức năng này. Tóm lại, các đối tượng của Gian hàng sẽ giúp bạn thúc đẩy các chỉ số của phễu đầy đủ trên Amazon DSP.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP