Xác định quảng cáo phù hợp cho chiến dịch thương hiệu sắp tới bằng Thử nghiệm quảng cáo

Ngày 30 tháng 1 năm 2023

Tính năng nào sắp ra mắt?

Với tính năng được phát hành này, giờ đây bạn có thể tạo dựng, lên lịch và xem kết quả khảo sát Thử nghiệm quảng cáo trên trang Nghiên cứu của Amazon DSP. Thử nghiệm quảng cáo giúp bạn chọn hình ảnh hoặc video phù hợp để đưa vào các chiến dịch thương hiệu sắp tới thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết về những điểm thu hút nhất đối với các nhóm đối tượng chính. Bạn có thể chạy khảo sát để xác định hình ảnh hoặc nội dung hấp dẫn nhất cho từng chiến dịch cụ thể, hoặc sử dụng thử nghiệm để định hướng chung cho thương hiệu như giọng điệu thông điệp và phong cách hình ảnh.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

1. Tối ưu hóa chiến dịch và đo lường kết quả: Sử dụng Thử nghiệm quảng cáo để tìm quảng cáo phù hợp cho chiến dịch sắp tới, sau đó đo lường hiệu suất chiến dịch đang triển khai bằng nghiên cứu Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon để đánh giá xem liệu quảng cáo của bạn có thúc đẩy các mục tiêu tiếp thị như nhận thức thương hiệu hoặc ý định mua hàng không.

2. Khám phá tác động của các quảng cáo: Hiểu được phản ứng, sở thích và nhận thức mà quảng cáo hình ảnh hoặc video của bạn gợi lên.

Trải nghiệm Thử nghiệm quảng cáo

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Từ trang Nghiên cứu của Amazon DSP

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • US

Để tạo, quản lý và truy xuất kết quả cho các nghiên cứu Audience Research, vui lòng sử dụng các điểm cuối sau đây:

  • Tạo: POST /dsp/measurement/studies/creativeTesting
  • Cập nhật: PUT /dsp/measurement/studies/creativeTesting/{studyId}
  • Nhận: GET /dsp/measurement/studies/creativeTesting
  • Nhận kết quả: GET /dsp/measurement/studies/creativeTesting/{studyId}/result

Tìm hiểu thêm về các API Thử nghiệm quảng cáo trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

Tìm hiểu cách sử dụng Thử nghiệm quảng cáo thông qua khóa đào tạo miễn phí mới của chúng tôi: Tối ưu hóa hoạt động tiếp thị của bạn với các nghiên cứu