Lưu trữ, quản lý và sử dụng nội dung thương hiệu trên Amazon

Ngày 15 tháng 7 năm 2021

Tính năng mới nào đã được ra mắt?

Với tài “sản về thành phần quảng cáo”, giờ đây, các nhà quảng cáo có thể lưu trữ, sắp xếp và sử dụng lại nội dung thương hiệu (logo, hình ảnh). “Tài sản về thành phần quảng cáo” cho phép các thương hiệu cung cấp trải nghiệm mua sắm nhất quán bằng cách dễ dàng sử dụng lại nội dung thương hiệu trên Amazon thông qua một giao diện duy nhất. Bạn có thể tải lên các tệp tin và sắp xếp chúng bằng cách dùng các thẻ và sản phẩm tại một vị trí trung tâm để sử dụng trên Amazon Advertising và trên các trang mua sắm của Amazon. Bạn có thể tải lên các tệp trực tiếp từ máy tính của mình hoặc bằng cách kết nối với Google Drive, Dropbox hay OneDrive. Bạn có thể gửi nội dung để kiểm duyệt theo chính sách quảng cáo để các nội dung này sẵn dùng trong chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể tìm thấy trạng thái kiểm duyệt trong chi tiết nội dung của mình và có thể lọc để tìm nội dung đã được chấp thuận theo chính sách quảng cáo để dùng trong các chiến dịch quảng cáo. Lưu ý: chúng tôi sẽ không kiểm duyệt nội dung để sử dụng trên trang A+. Nội dung video sẽ được hỗ trợ trong những tháng tới.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo quảng cáo và kết nối với khách hàng của mình bằng cách sử dụng nội dung thương hiệu được lưu trữ trong “tài sản về thành phần quảng cáo”. Bạn có thể tìm kiếm, sắp xếp và lọc theo tên, thẻ, sản phẩm, cùng với các thuộc tính khác để tìm nội dung một cách dễ dàng và nhanh chóng để sử dụng lại. Có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm hơn nữa bằng cách lọc và sắp xếp theo loại nội dung (logo, tùy chỉnh hoặc hình ảnh sản phẩm), ngày tải lên, định dạng tệp tin, kích thước tệp tin, kích thước, trạng thái kiểm duyệt, v.v. Bạn cũng có thể tìm thấy nội dung đã được sử dụng trước đây trong các chiến dịch Sponsored BrandsStores. Khi xây dựng chiến dịch Sponsored Brands và trang Stores, bạn có thể truy cập tài sản về thành phần quảng cáo trực tiếp trong trình tạo, tại đây bạn có thể chọn và sử dụng nội dung thương hiệu mà không cần rời khỏi trang.

Ví dụ về kho lưu trữ tài sản về thành phần quảng cáo có thể lựa chọn

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng
  • Tác giả KDP

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo