Tạo nhiều ngân sách chỉ trong một đơn hàng

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

Tính năng nào mới sẽ được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể tạo nhiều ngân sách cho nhiều giai đoạn khác nhau của chiến dịch chỉ trong một đơn hàng trên Amazon DSP.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bạn không còn phải tạo nhiều đơn hàng hoặc mục hàng riêng lẻ để phân bổ nhiều khoản ngân sách khách nhau cho một giai đoạn nữa. Các chiến dịch giờ đây có thể chạy với các khoản ngân sách theo đơn hàng, trừ khi tổng ngân sách cho các mục hàng theo đơn hàng thấp hơn tổng ngân sách theo đơn hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chạy theo tổng ngân sách cho các mục hàng vì khoản ngân sách này hạn chế hơn.

Bạn có thể chuyển tới trang cài đặt đơn hàng và xác định ngân sách cho các giai đoạn triển khai khác nhau bằng cách nhấp vào “+ thêm giai đoạn triển khai”.

Ảnh chụp màn hình sản phẩm về ngân sách và phân phối trên trang cài đặt

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP