Tín hiệu chuyển đổi tại cửa hàng hiện đã có trên Amazon Marketing Cloud

Ngày 13 tháng 8 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các tín hiệu về sự kiện chuyển đổi tại các cửa hàng thực tế của Whole Foods Market và Amazon Fresh hiện đã có trên Amazon Marketing Cloud (AMC).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây, các nhà quảng cáo CPG sử dụng AMC không thể truy cập các tín hiệu mua hàng tại các cửa hàng thực tế để hiểu liệu các chiến dịch truyền thông của họ có đang thúc đẩy doanh số tại các cửa hàng thực của Whole Foods Market và Amazon Fresh hay không, hay quảng cáo nào đang đóng góp vào doanh số đó.

Giờ khi các sự kiện chuyển đổi tại các cửa hàng thực tế của Whole Foods Market và Amazon Fresh đã có trong AMC, các nhà quảng cáo CPG có thể xem thông tin về lượt mua hàng ở mức ASIN theo cửa hàng, qua đó nắm được thông tin đầy đủ hơn về cách các đối tượng đang phản hồi với các chiến dịch quảng cáo, nơi khách hàng đã mua hàng và con đường dẫn đến chuyển đổi. Các tín hiệu mới có thể giúp các nhà quảng cáo CPG đo lường tác động quảng cáo một cách tổng thể hơn bằng cách xem xét số lượt chuyển đổi cả trực tuyến trên web và tại cửa hàng thực, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và chiến thuật truyền thông khác nhau một cách chính xác hơn.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo Amazon Marketing Cloud đã đăng ký bán hàng tại các cửa hàng của Whole Foods Market và/hoặc Amazon Fresh.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bạn có thể truy cập những tín hiệu mới này thông qua giao diện web AMC hoặc API, trong bảng chuyển đổi Amazon.