Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Amazon DSP ra mắt GA nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh trên toàn thế giới

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là một giải pháp theo ngữ cảnh dành riêng cho Amazon DSP, giúp các nhà quảng cáo tiếp cận người tiêu dùng dựa trên hoạt động tiêu thụ nội dung theo thời gian thực và không phụ thuộc vào mã nhận dạng quảng cáo. Thông qua danh mục phân loại bán lẻ của Amazon gồm hơn 40 nghìn danh mục sản phẩm, nhà quảng cáo có thể chọn Sản phẩm Amazon (ASIN) hoặc Danh mục cụ thể (các nút duyệt) và cho biết loại nội dung họ muốn quảng cáo của mình hiển thị trên Amazon.com và nguồn cung của bên thứ ba. Chúng tôi đang kết nối nội dung và mục đích thương mại với cách phân loại nội dung độc đáo này, qua đó tạo cơ hội để hiển thị thông điệp quảng cáo phù hợp với bất kỳ thời điểm nào trong hành trình mua hàng của khách hàng.

Tính năng này hiện có sẵn trên toàn thế giới cho các nhà quảng cáo tự phục vụ và tự quản lý Amazon DSP và được hỗ trợ trên màn hình tiêu chuẩn, màn hình di động Amazon và các mục hàng OLV (video trực tuyến).

Bài viết

Các nhà quảng cáo sử dụng Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh có thể chọn danh mục và sản phẩm dựa trên phân loại bán lẻ của Amazon, để tiếp cận người tiêu dùng với nội dung có liên quan trên gian hàng Amazon cùng hàng nghìn ứng dụng và trang web.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là một chiến lược bền vững để tiếp cận đối tượng khách hàng không thể tiếp cận trước đây trên các hệ thống và trình duyệt như iOS, Firefox hoặc Safari. Tính năng này cũng cho phép tương tác ngay lập tức với những đối tượng khách hàng đã có tư duy phù hợp với nội dung họ đang tiêu thụ. Cuối cùng, cách tiếp cận này không yêu cầu sử dụng số nhận dạng quảng cáo, do đó vẫn hữu dụng trong tương lai.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Tự phục vụ
 • Dịch vụ được quản lý

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • SE
 • TR
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Cụ thể đối với API

Các điểm cuối có liên quan như sau: