Thông báo ra mắt tính năng

Kết nối với các đối tượng khách hàng độc đáo với quảng cáo toàn màn hình trên màn hình khóa Fire Tablet

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã ra mắt nguồn cung ứng Fire Tablet với mục hàng Ứng dụng di động AAP ở Mỹ, Vương quốc Anh, Đức và Nhật Bản. Khi nguồn cung ứng Fire Tablet được chọn trong chiến dịch và quảng cáo Video Fire Tablet - Amazon được đính kèm vào mục hàng, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị dưới dạng quảng cáo toàn màn hình trên màn hình khóa Fire Tablet.

Tạo mục hàng
Khoảng không quảng cáo


Trên mục hàng Ứng dụng di động AAP, các nhà quảng cáo ADSP-SS giờ đây có thể thấy khoảng không quảng cáo Fire Tablet được liệt kê

Khoảng không quảng cáo 1
Khoảng không quảng cáo 2


Trong khoảng không quảng cáo, họ có thể bỏ chọn/chọn Fire Tablet làm nguồn cung ứng. Ở bên phải, có một thông báo bật lên để thông báo cho các nhà quảng cáo rằng họ phải sử dụng mẫu quảng cáo Video Fire Tablet - Amazon cho chiến dịch đó.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Fire Tablet đã ra mắt cho các nhà quảng cáo ADSP-SS trên mục hàng Fire Tablet và Kindle ở chế độ beta. Bằng cách sử dụng ứng dụng di động AAP và chọn nguồn cung ứng Fire Tablet, người mua có thể truy cập nhiều tính năng và nguồn cung ứng hơn trong một chiến dịch.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ
  • Châu Âu: Đức, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?