Đề xuất mục hàng trên bảng tính hàng loạt được ra mắt trong phiên bản beta mở

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Tính năng mới nào được ra mắt?

Amazon DSP hiện cung cấp các bảng tính hàng loạt được điền sẵn với các thiết lập mục hàng được đề xuất. Các thiết lập mục hàng này được tạo dựa trên các phương pháp tốt nhất của Amazon Ads và được điều chỉnh theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) mục tiêu của đơn hàng. Đề xuất hoàn toàn có thể tùy chỉnh, với thiết lập mục hàng có thể dễ dàng chỉnh sửa trong bảng tính hàng loạt.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Đề xuất mục hàng trong bảng tính hàng loạt cho phép tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc thiết lập chiến dịch. Các mục hàng và thiết lập đề xuất được tạo bằng các tính năng Amazon DSP mới nhất và các phương pháp tốt nhất được điều chỉnh theo mục tiêu hiệu suất chiến dịch. Vui lòng làm việc với bộ phận quản lý tài khoản để bắt đầu sử dụng tính năng này.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Vương Quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP