Liên kết số lượng lớn quảng cáo với các mục hàng

Ngày 03 tháng 02 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã thêm một nút quảng cáo mới vào thanh thao tác trên trang mục hàng cho phép thêm hoặc xóa nhiều quảng cáo khỏi nhiều mục hàng trong một thao tác duy nhất. Chọn các mục hàng dự định thêm hoặc xóa quảng cáo, và sử dụng nút quảng cáo mới để mở cửa sổ mới.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Quản lý quảng cáo theo số lượng lớn giúp giảm thời gian dành cho việc gán quảng cáo vì bạn không phải điều hướng và gán cho các mục hàng riêng lẻ. Tất cả các mục hàng và các loại quảng cáo có trong bảng điều khiển Amazon DSP đều được hỗ trợ.

Thêm và xóa số lượng lớn quảng cáo khỏi các mục hàng

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP