Trang ngân sách (bản dùng thử) ra mắt tại Hoa Kỳ và Canada

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Tính năng mới nào được ra mắt?

Trang Ngân sách (bản dùng thử) trong trình quản lý chiến dịch cho thấy tiềm năng của các chiến dịch khi chúng trong tầm ngân sách. Nó hiển thị các chỉ số hiệu suất mới như số lượt hiển thị bị bỏ lỡ ước tính, số lượt nhấp chuột nhỡ ước tính, doanh số bị bỏ lỡ ước tính và thời gian trung bình trong ngân sách. Ngoài ra, trang Ngân sách (bản dùng thử) có các nội dung đề xuất ngân sách giúp giảm thiểu nguy cơ hết ngân sách của chiến dịch.

Ví dụ: tất cả các nhà quảng cáo có thể sử dụng trang Ngân sách (bản dùng thử) để xem tỷ lệ phần trăm thời gian các chiến dịch khác nhau của họ hết ngân sách và cơ hội bị bỏ lỡ và ngân sách đề xuất cho các chiến dịch đó là gì.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khi chiến dịch hết ngân sách, điều đó có nghĩa là khách hàng không thể nhìn thấy các sản phẩm được quảng cáo. Bằng cách giữ trong tầm ngân sách lâu hơn, các chiến dịch có cơ hội tiếp cận người mua hàng tìm kiếm các mặt hàng tương tự như của bạn và tăng khả năng nhấp chuột hoặc bán hàng.

Trang Ngân sách (bản dùng thử) cung cấp một nơi để xem tất cả các dữ liệu liên quan đến ngân sách bao gồm các chỉ số cơ hội bị bỏ lỡ mới. Thông tin này có thể được sử dụng để tối ưu hóa phân bổ ngân sách giữa các chiến dịch khác nhau giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình.

Tính năng này khả dụng ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng
  • Nhà xuất bản trực tiếp Kindle
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo