Xem Phần thưởng giới thiệu thương hiệu của bạn trong Amazon Attribution (beta)

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chương trình Thưởng giới thiệu thương hiệu (BRB) có thể đem lại cho những chủ sở hữu thương hiệu là người bán tại Hoa Kỳ một khoản tín dụng có trị giá trung bình là 10% doanh số đủ điều kiện được đo lường thông quaAmazon Attribution (beta). Trước đây, các thông tin BRB chỉ có sẵn thông qua Seller Central. Giờ đây, thông số này còn có trong báo cáo hiệu suất của Amazon Attribution tại bảng điều khiển AI và thông qua Amazon Ads API.

Ảnh chụp màn hình Thưởng giới thiệu thương hiệu

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể truy cập thông tin về tín dụng BRB một cách thuận tiện và dễ dàng hơn ngay trong báo cáo của Amazon Attribution cùng với thông tin chi tiết về hiệu suất chiến dịch. Các nhà quảng cáo muốn xem thông tin về tín dụng BRB cùng với thông tin chi tiết về hiệu suất không còn phải tải xuống hai báo cáo và kết hợp lại nữa.

Các công ty tích hợp API chuyên làm việc với người bán đã đăng ký BRB có thể truy cập thông tin này bằng cách sử dụng chức năng báo cáo Amazon Attribution hiện tại thông qua API Amazon Ads. Tìm hiểu chi tiết tại trung tâm công cụ nâng cao.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Chủ sở hữu thương hiệu người bán Hoa Kỳ đã đăng ký tham gia chương trình Thưởng giới thiệu thương hiệu

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API