Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) hiện đã có trên toàn Amazon

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chỉ số thương hiệu (Phiên bản beta) mang đến một giải pháp đo lường mới giúp xác định cơ hội cho thương hiệu ở từng giai đoạn trong hành trình của khách hàng trên gian hàng Amazon, cũng như giúp thương hiệu hiểu được giá trị của các hành động tương tác khác nhau ảnh hưởng đến các giai đoạn của hành trình đó. Giờ đây, bạn có thể truy cập các chỉ số nhận thức và cân nhắc để so sánh hiệu suất của mình với các công ty khác bằng cách sử dụng các mô hình dự đoán về cân nhắc và doanh số bán hàng.

Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) xác định số lượng khách hàng đang ở giai đoạn nhận thức và cân nhắc của phễu tiếp thị và được xây dựng ở quy mô lớn để đo lường tất cả các hành động tương tác mua sắm với thương hiệu của bạn trên Amazon, chứ không chỉ các hành động tương tác qua quảng cáo. Ngoài ra, Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) phân tích các hành động tương tác mua sắm chính ở mỗi giai đoạn của hành trình mua sắm, cùng với lợi tức từ tương tác để bạn có thể đo lường doanh số bán hàng trong quá khứ sau một sự kiện cân nhắc hoặc mua hàng.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Hoạt động tiếp thị ở phần trên phễu qua Amazon Ads có thể có hiệu quả trong việc thúc đẩy các mục tiêu xây dựng thương hiệu, tuy nhiên, vẫn có cơ hội để cung cấp cho thương hiệu nhiều chỉ số hơn về các chiến dịch ngoài các biện pháp đo lường phạm vi tiếp cận/tần suất chung và các giải pháp dựa trên khảo sát của bên thứ ba.

Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) là một giải pháp đo lường mới cung cấp cho các thương hiệu biện pháp đo lường trên phễu và giữa phễu thiết thực, nhằm chỉ ra mối liên hệ liên hệ có thể dự đoán giữa các hành động tương tác và hành động mua hàng. Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) giúp bạn:

 • Biết hiệu suất thương hiệu của bạn. Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) đo lường số lượng hành động tương tác thực tế của người mua hàng trên Amazon.
 • Đo lường tác động của chiến thuật trên phễu và giữa phễu của bạn và xem các chiến thuật đó đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy người mua hàng tiến xa hơn trong hành trình mua hàng.
 • Đánh giá các chỉ số tương tác để hiểu giá trị của ý định tìm kiếm thương hiệu của bạn và cách người mua hàng của thương hiệu tiếp tục mang lại thêm doanh số trong 12 tháng sau khi mua hàng.
 • Theo dõi hiệu suất so với các sản phẩm cùng danh mục và thương hiệu tương tự khác ở mỗi giai đoạn của hành trình mua hàng và theo thời gian.
 • Tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo trong gian hàng trên Amazon để thu hút nhiều người mua hàng hơn và xây dựng thương hiệu của bạn.

**Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) có sẵn cho những chủ sở hữu thương hiệu là người bàn và nhà cung cấp đủ điều kiện có doanh số trong ít nhất một tháng và đáp ứng yêu cầu về số đơn hàng tối thiểu mỗi tháng.

Xem bản demo 4 phút về cách sử dụng Chỉ số thương hiệu (phiên bản beta) (chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Tính năng này hiện có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
 • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Các nhà cung cấp đủ điều kiện
 • Chủ sở hữu thương hiệu là người bán đủ điều kiện

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo