Ra mắt bảng điều khiển tự phục vụ để quản lý thương hiệu

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo hiện có thể đánh giá và quản lý các thương hiệu trong tài khoản quảng cáo. Họ có thể làm điều này bằng cách chọn Thương hiệu từ menu Truy cập và cài đặt trên bảng điều khiển tự phục vụ. Từ đó, bạn có thể thêm các thương hiệu bạn sở hữu/đại diện và xóa các thương hiệu được phân loại nhầm khỏi tài khoản. Mọi thay đổi được thực hiện đối với các thương hiệu trong tài khoản sẽ tác động đến lựa chọn sản phẩm, phân bổ quảng cáo và báo cáo đối với tất cả các chiến dịch quảng cáo hiện tại và trong tương lai.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Mối liên kết chính xác giữa tài khoản quảng cáo và lập bản đồ thương hiệu giúp đảm bảo kiểm soát việc truy cập vào các báo cáo cấp độ thương hiệu, theo dõi hiệu suất quảng cáo tốt hơn, trải nghiệm lựa chọn sản phẩm được cải thiện và đo lường chính xác hiệu quả chiến dịch quảng cáo thông qua việc phân bổ chính xác các chỉ số như tổng số lần mua hàng.

Tìm hiểu thêm về quản lý thương hiệu.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo