Những cách mới để người mua hàng theo dõi các thương hiệu trên Amazon

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng tính năng Brand Follow (Theo dõi thương hiệu) để giúp người mua hàng dễ dàng theo dõi các thương hiệu yêu thích trong gian hàng Amazon. Để theo dõi một thương hiệu, người mua hàng chỉ cần nhấn nút ‘Theo dõi’. Nút này đã được tích hợp vào trải nghiệm mua sắm hằng ngày trên tất cả Stores, Bài đăngAmazon Live. Giờ đây, để duy trì kết nối với thương hiệu, người mua hàng có thể xem ưu đãi từ các thương hiệu mà họ theo dõi khi truy cập trang chủ Amazon.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Brand Follow giúp thúc đẩy các kết nối lâu dài, trung thành giữa người mua hàng trên Amazon và các thương hiệu mà họ yêu thích. Ngày nay, có hơn 20 triệu mối quan hệ Theo dõi giữa người mua hàng và thương hiệu trong gian hàng của chúng tôi. Brand Follow cung cấp cho khách hàng một cách khác để tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm Amazon của họ; ví dụ: người mua hàng có thể nhận được thông báo trên thiết bị di động khi một thương hiệu sắp phát trực tuyến trên Amazon Live, đồng thời, họ hiện có thể xem các ưu đãi từ thương hiệu họ theo dõi trên trang chủ của Amazon. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra nhiều trải nghiệm hơn để giới thiệu sản phẩm và nội dung cho những người theo dõi thương hiệu trong suốt hành trình mua sắm trên Amazon.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tất cả các thương hiệu có Gian hàng trên Amazon sẽ tự động được đăng ký cho Brand Follow. Gian hàng khả dụng cho người bán đã đăng ký Amazon Brand Registry, các nhà cung cấp và các đại lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Số lượng người theo dõi có sẵn trong Thông tin chi tiết về Gian hàng và Trình xuất bản bài đăng