Chiến lược giá thầu cho yêu cầu quảng cáo tự phục vụ Amazon DSP

Ngày 1 tháng 11 năm 2020

Những gì đã được triển khai?

Bây giờ bạn có thể chọn chiến lược giá thầu cho các đơn hàng mới được tạo trong Amazon DSP.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Bạn có thể chọn “Trong khi chi tiêu đầy đủ ngân sách, tối đa hóa hiệu suất” hoặc “Tối đa hóa hiệu suất”. Nếu bạn chọn “Trong khi chi tiêu đầy đủ ngân sách, tối đa hóa hiệu suất”, thuật toán đặt giá thầu Amazon DSP sẽ ưu tiên chi tiêu ngân sách đầu tiên và ưu tiên hiệu suất chiến dịch thứ hai. Đây vẫn là chiến lược giá thầu mặc định cho các đơn hàng hiện tại. Nếu bạn chọn “Tối đa hóa hiệu suất”, thuật toán đặt giá thầu Amazon DSP sẽ ưu tiên hiệu suất chiến dịch. Khi sử dụng chiến lược giá thầu này, bạn nên theo dõi và điều chỉnh số tiền giá thầu của mình để chi tiêu ngân sách và đạt được hiệu suất tốt nhất. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các chiến lược giá thầu này.

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP