Thông báo ra mắt tính năng

Đề xuất giá thầu cho yêu cầu quảng cáo tự phục vụ Amazon DSP

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đang ra mắt tính năng đề xuất giá thầu cho các yêu cầu quảng cáo thiếu nhịp độ. Tính năng đề xuất giá thầu cho bạn thấy các đề xuất về cách tối ưu điều chỉnh giá thầu để đạt được giá trị cao nhất cho chi tiêu quảng cáo trên các mục dòng chi tiết của bạn. Bây giờ bạn có thể xem thẻ đề xuất giá thầu và hành động trực tiếp trên các trang của chức năng quản lý chiến dịch bằng cách di chuột qua biểu tượng ⚠️ trong cột ⚠️ hoặc bằng cách vào Thực thể > Đề xuất > Bộ lọc > Loại đề xuất > Tăng CPM trung bình tối đa cho các mục dòng chi tiết trên yêu cầu quảng cáo thiếu nhịp độ > Thêm > Áp dụng.

Quản lý chiến dịch

Thẻ khuyến nghị tích hợp trong chức năng quản lý chiến dịch

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Cài đặt giá thầu của mục dòng chi tiết là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chiến dịch có hiệu suất kém. Đề xuất giá thầu giúp bạn quyết định thời điểm và cách điều chỉnh giá thầu của các mục dòng chi tiết nhằm tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ
  • Trung Đông: Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?