Tiện ích dự báo tương tác theo thời gian thực cho chương trình âm thanh

Ngày 31 tháng 5 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Khi đặt trước hoặc chỉnh sửa dòng chi tiết quảng cáo âm thanh (không được bảo đảm) trên Amazon DSP, các nhà quảng cáo Hoa Kỳ tự phục vụ giờ đây có thể xem số lượt hiển thị có sẵn và dự báo chi tiêu dựa trên cài đặt nhắm mục tiêu của dòng chi tiết thông qua tiện ích dự báo tương tác thời gian thực.

Dòng chi tiết quảng cáo âm thanh trên Amazon DSP

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trải nghiệm tiện ích dự báo thay thế cho trải nghiệm trang dự báo hiện tại. Trải nghiệm trang dự báo hiện tại bị ngắt kết nối khỏi trải nghiệm đặt chỗ vì trải nghiệm này đòi hỏi thêm một lần truy cập trang để xem dự báo; kết quả cuối cùng là thời gian quy trình đặt chỗ tổng thể cao hơn và một trải nghiệm tẻ nhạt cho khách hàng. Tiện ích dự báo tương tác có thiết kế nổi lên ở phía bên phải của trang dòng chi tiết và cho phép nhà quảng cáo điều chỉnh cài đặt dòng chi tiết và ngay lập tức xem tác động đến số lượt hiển thị và chi tiêu có sẵn; do đó tăng khả năng hiển thị và giảm thời gian quy trình đặt chỗ.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP