Lọc đối tượng theo danh mục con

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Lọc đối tượng theo danh mục con hiện đã có trong tab Đối tượng trong Amazon DSP. Chức năng này cho phép khám phá các đối tượng có liên quan bằng bộ lọc đã được tinh chỉnh. Ví dụ, bây giờ bạn có thể lọc đối tượng theo danh mục con giải trí tại phần Trong thị trường. Bạn có thể truy cập các danh mục con của các bộ lọc bằng cách nhấp vào nút mở rộng bên cạnh tên danh mục.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Danh mục con cho phép bạn khám phá một tập hợp con các đối tượng trong các danh mục đó mà không cần cụm từ tìm kiếm có liên quan. Ví dụ, bạn có thể chọn bộ lọc nhân khẩu học -> hộ gia đình và xem danh sách tinh chỉnh về các đối tượng có thể áp dụng. Lọc theo danh mục con hiện đã có ở tất cả các vùng bản địa nơi đã có Amazon DSP.

Tính năng này khả dụng ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ, Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP