Trang chi tiết đối tượng cho bên thứ ba và các đối tượng Amazon

25 Tháng 05 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể xem bất kỳ thông tin chi tiết của đối tượng Amazon hoặc bên thứ ba nào, chẳng hạn như trạng thái, nhà cung cấp dữ liệu, số lượt hiển thị dự báo, phạm vi tiếp cận dự báo, phân loại và mức giá, bằng cách nhấp vào tên của đối tượng từ tab Đối tượng. Tính năng này đã có sẵn để tùy chỉnh và dành cho đối tượng nhà quảng cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo có thể sử dụng chi tiết đối tượng để tìm hiểu thêm về đối tượng và quyết định xem họ có muốn đưa đối tượng vào chiến dịch hay không. Ví dụ: một nhà quảng cáo có thể nhấp vào đối tượng bên thứ ba mà họ không quen và sử dụng chi tiết về nhà cung cấp dữ liệu, mức giá, v.v. để xác định xem có nên thêm đối tượng vào chi tiết đơn hàng hay không. Các trang chi tiết đối tượng có sẵn ở tất cả các địa điểm có Amazon DSP.

Tính năng này có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ : Brazil
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út
  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ, Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP