Thông báo ra mắt tính năng

Quảng cáo sách nói bằng Sponsored Products

Ngày 4 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà cung cấp, bao gồm cả các nhà xuất bản sách, giờ đây có thể quảng cáo sách nói của họ bằng Sponsored Products ở Hoa Kỳ. Trước khi có thay đổi này, chỉ các ASIN cho định dạng sách điện tử và sách in mới có thể quảng cáo trong các chiến dịch Sponsored Products.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp giờ đây có thể tăng khả năng hiển thị của các tác phẩm sách nói của họ bằng Sponsored Products bên cạnh các định dạng sách khác của họ, chẳng hạn như sách điện tử và sách in. Sponsored Products giúp các nhà quảng cáo gia tăng nhận thức và kết nối độc giả với sách của họ bằng các quảng cáo xuất hiện trong kết quả mua sắm của Amazon.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà cung cấp, bao gồm các nhà xuất bản sách

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo