Truy vấn hướng dẫn hiện có sẵn trong Amazon Marketing Cloud

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Những gì được triển khai?

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể truy cập Thư viện Truy vấn Hướng dẫn trong Giao diện người dùng trên web Amazon Marketing Cloud (AMC). Thư viện là một kho lưu trữ các câu lệnh truy vấn SQL có thể sử dụng trực tiếp hoặc tùy chỉnh bởi người dùng AMC cho các trường hợp đo lường và phân tích chung. Mỗi câu lệnh truy vấn hướng dẫn chứa bối cảnh kinh doanh, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn giải thích kết quả truy vấn. Ví dụ về các câu lệnh truy vấn hướng dẫn bao gồm các câu lệnh truy vấn giải quyết các trường hợp đo lường điển hình như quá trình dẫn đến chuyển đổi, đến các câu lệnh truy vấn kỹ thuật dạy cho nhà quảng cáo cách lọc các trường văn bản bằng biểu thức chính quy.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Người dùng AMC có thể sử dụng Thư viện Truy vấn Hướng dẫn để bắt đầu nhanh việc xây dựng câu lệnh truy vấn, thay vì viết câu lệnh truy vấn từ đầu. Điều này giúp các nhà quảng cáo bắt đầu với AMC dễ dàng hơn và thực hiện các tác vụ đo lường nhanh hơn. Các câu lệnh truy vấn trong Thư viện Truy vấn Hướng dẫn không cần thiết phải sử dụng toàn bộ. Người dùng AMC luôn có thể tùy chỉnh các câu lệnh truy vấn mà họ chọn để đáp ứng nhu cầu riêng của họ. Thư viện truy vấn hướng dẫn cũng giúp truyền cảm hứng cho các nhà quảng cáo khám phá các chủ đề đo lường mới trong AMC bằng cách minh họa các trường hợp sử dụng khác nhau có thể.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Người dùng Amazon Marketing Cloud đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Giao diện người dùng trên web của Amazon Marketing Cloud