Thông báo ra mắt tính năng

Triển khai các chiến dịch hiệu quả và có hiệu suất cao hơn, với sự ra mắt của Nền tảng đám mây dành cho nhà xuất bản Amazon

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Nền tảng đám mây dành cho nhà xuất bản Amazon (APC) hiện đã ra mắt. APC là giải pháp vùng bảo mật đầu tiên và duy nhất cho phép các nhà quảng cáo trong Amazon DSP triển khai các chiến dịch hiệu quả hơn, cùng với sự hỗ trợ của hoạt động hợp tác tín hiệu độc quyền giữa các nhà xuất bản hàng đầu và Amazon Ads. Các giao dịch do APC tạo ra được thiết kế để hỗ trợ khả năng tiếp cận đối tượng khách hàng lâu dài của chiến dịch và cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng quảng cáo phù hợp hơn mà không cần dựa vào thông tin định danh có từ trước.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

APC khai thác sức mạnh của các tín hiệu của riêng nhà xuất bản để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu của họ ở quy mô lớn và hiệu quả cao. Khi kết hợp các đối tượng khách hàng được chỉ định của nhà quảng cáo với các tín hiệu riêng của nhà xuất bản thông qua tính năng Cộng tác đối tượng khách hàng mới của APC, các nhà quảng cáo có thể tìm thấy nguồn cung ứng phù hợp trên các nhà xuất bản cao cấp và triển khai các giao dịch được tối ưu hóa cho APC trực tiếp trong Trung tâm khoảng không quảng cáo của Amazon DSP. Các nhà quảng cáo cũng có thể triển khai các chiến dịch của mình và yên tâm rằng chiến dịch chỉ chạy trên nguồn cung ứng cao cấp nhất trên web, thông qua các giao dịch “luôn bật” mới được phát hành với nhiều nhà xuất bản, do APC cung cấp.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo trên Amazon DSP

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Trung tâm khoảng không quảng cáo trong Amazon DSP