Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Amazon Marketing Cloud hiện cung cấp môi trường thử nghiệm tách biệt

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo và đối tác giờ đây có thể mô phỏng các hoạt động Amazon Marketing Cloud (AMC) của nhà quảng cáo trong môi trường thử nghiệm tách biệt mà không ảnh hưởng đến bất kỳ phiên bản AMC trực tiếp nào. Thử nghiệm tách biệt AMC bắt chước chức năng của các phiên bản AMC của nhà quảng cáo, nhưng chỉ chứa các tín hiệu tổng hợp được tạo nhân tạo và lập trình để phản ánh cấu trúc và thuộc tính thống kê của tín hiệu nhà quảng cáo. Các nhà quảng cáo và đối tác có thể sử dụng thử nghiệm tách biệt AMC để hỗ trợ việc học thực hành, điều tra tín hiệu, lặp lại truy vấn và thí điểm phát triển phần mềm với AMC.

Thử nghiệm tách biệt AMC cũng bao gồm các chức năng duy nhất như chuyển đổi điều khiển tổng hợp và xem trước bảng.

Với công cụ chuyển đổi điều khiển tổng hợp, người dùng có thể xem thông tin báo cáo cấp độ sự kiện, chạy trên các tín hiệu tổng hợp:

 • Với tính năng kiểm soát tổng hợp, người dùng có thể tạo báo cáo tổng hợp và ẩn danh dựa trên các tín hiệu tổng hợp. Điều này mô phỏng trải nghiệm báo cáo phân tích của nhà quảng cáo khi sử dụng AMC.
 • Khi tắt tính năng kiểm soát tổng hợp, người dùng có thể xem tín hiệu tổng hợp cấp sự kiện khi truy vấn. Điều này giúp người dùng kiểm tra thành phần cơ bản của các báo cáo. Chế độ xem này KHÔNG khả dụng trong các phiên bản AMC của nhà quảng cáo.

Ví dụ đầu ra thử nghiệm tách biệt khi tính năng điều khiển tổng hợp đang bật

Bật
báo cáo ẩn danh

Người dùng có thể tạo báo cáo tổng hợp và ẩn danh dựa trên các tín hiệu tổng hợp. Điều này mô phỏng trải nghiệm báo cáo phân tích thực sự khi sử dụng AMC.

Ví dụ đầu ra thử nghiệm tách biệt khi tính năng điều khiển tích hợp tắt

Tắt
thành phần cơ bản

Người dùng có thể xem tín hiệu tổng hợp cấp sự kiện khi truy vấn. Điều này giúp người dùng kiểm tra thành phần cơ bản của các báo cáo. Chế độ xem này KHÔNG khả dụng trong các phiên bản AMC của nhà quảng cáo.

Với bản xem trước bảng, người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra lược đồ và thông tin nguồn cụ thể của các bảng đã chọn. Điều này giúp thúc đẩy thêm sự hiểu biết theo ngữ cảnh về cấu trúc bảng và định dạng bản ghi.

Xem trước bảng

Chế độ xem ví dụ về tính năng “Xem trước bảng”

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bằng cách bắt chước các tính năng AMC gần giống hệt nhau trong một môi trường an toàn, thử nghiệm tách biệt AMC giúp các nhà quảng cáo và đối tác:

 • Học tập thực hành: Sử dụng thử nghiệm tách biệt AMC cùng với các khóa đào tạo AMC khác để thử các tính năng và trường hợp sử dụng mà không gặp nguy cơ bị gián đoạn thực thi trực tiếp
 • Điều tra tín hiệu: Chạy truy vấn với tính năng Kiểm soát tổng hợp đã tắt và kiểm tra chi tiết báo cáo không tổng hợp để hiểu và tối ưu hóa các truy vấn
 • Lặp lại truy vấn: Kiểm tra và tối ưu hóa các truy vấn được xây dựng trong thử nghiệm tách biệt, sử dụng các tín hiệu tổng hợp nhẹ hơn và kết quả là tốc độ truy vấn nhanh hơn
 • Khám phá các tính năng trả phí: Khám phá lược đồ và các trường hợp sử dụng tiềm năng của các tính năng trả phí AMC (beta) ngoài thời gian dùng thử 30 ngày
 • Thí điểm phát triển phần mềm: Cho phép các nhà phát triển phần mềm và công cụ hiện có hoặc không có quyền truy cập vào các phiên bản của nhà quảng cáo để bắt đầu xây dựng trên AMC.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • SE
 • TR
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP