Phân bổ trong gian hàng Amazon Fresh

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Tính năng nào được ra mắt?

Amazon DSP hiện hỗ trợ phân bổ quảng cáo cho các giao dịch mua hàng được thực hiện tại các gian hàng Amazon Fresh ở Hoa Kỳ. Nếu bạn đang quảng cáo các sản phẩm được bán trong gian hàng Amazon Fresh, bạn có thể xem hiệu suất chiến dịch tổng thể nắm bắt tác động trên trực tuyến và trong gian hàng.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng này cho phép bạn đo lường phân bổ vòng kín từ các chiến dịch trực tuyến đến doanh số trong gian hàng. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả của chi tiêu quảng cáo trực tuyến tổng thể đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong trường hợp cửa hàng thực tế là kênh bán hàng chiếm ưu thế.

Tính năng hiện khả dụng tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP