Thông báo ra mắt tính năng

“Chỉ số Pixel” của Amazon DSP bây giờ là “Chỉ số ngoài Amazon”

Ngày 3 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Báo cáo Amazon DSP có tên mới cho 20 chỉ số chuyển đổi ngoài Amazon. 20 chỉ số này trước đây được phân loại là “chỉ số pixel” và bao gồm các lượt chuyển đổi từ hoạt động theo dõi dựa trên pixel. Khi chúng tôi cải thiện trải nghiệm theo dõi chuyển đổi cho các nhà quảng cáo Amazon DSP, các chỉ số này cũng sẽ bao gồm các lượt chuyển đổi từ các giao diện mới, không dựa trên pixel. Danh mục chỉ số “Pixel” trong bộ chọn cột đã được đổi tên thành “Ngoài Amazon”.

Lượt chuyển đổi ngoài Amazon

Các giao dịch mua ngoài Amazon trong bộ chọn cột

Tên chỉ số cũTên chi tiết mớiTên hiển thị mớiDanh mục chỉ số
Sản phẩm đã muaGiao dịch mua ngoài AmazonGiao dịch mua ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt xem sản phẩm đã muaLượt chuyển đổi từ lượt xem sản phẩm đã mua ngoài AmazonLượt xem sản phẩm đã mua ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt nhấp chuột vào sản phẩm đã muaLượt chuyển đổi từ lượt nhấp chuột vào sản phẩm đã mua ngoài AmazonLượt nhấp chuột vào sản phẩm đã mua ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CVR của sản phẩm đã muaTỷ lệ mua hàng ngoài AmazonTỷ lệ mua hàng ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CPA của sản phẩm đã muaChi phí hiệu quả cho mỗi lượt mua hàng (eCPP) ngoài AmazoneCPP ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Tổng số pixelLượt chuyển đổi ngoài AmazonLượt chuyển đổi ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Tổng số lượt xem pixelLượt chuyển đổi từ lượt xem ngoài AmazonLượt xem ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Tổng số lượt nhấp pixelLượt chuyển đổi từ lượt nhấp chuột ngoài AmazonLượt nhấp chuột ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CVR pixel tổng thểTỷ lệ chuyển đổi ngoài AmazonCVR ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CPA pixel tổng thểChi phí mỗi lượt thu nạp ngoài AmazonCPA ngoài AmazonNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Nút Đăng kýĐăng kýĐăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt xem nút Đăng kýLượt chuyển đổi từ lượt xem nút Đăng kýLượt xem nút Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt nhấp chuột vào nút Đăng kýLượt chuyển đổi từ lượt nhấp chuột nút Đăng kýLượt nhấp chuột vào nút Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CVR của nút Đăng kýTỷ lệ chuyển đổi của nút Đăng kýCVR của nút Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CPA của nút Đăng kýChi phí mỗi lượt thu nạp của nút Đăng kýCPA của nút Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Trang Đăng kýĐăng kýĐăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt xem trang Đăng kýLượt chuyển đổi từ lượt xem trang Đăng kýLượt xem trang Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
Lượt nhấp chuột vào trang Đăng kýLượt chuyển đổi từ lượt nhấp chuột vào trang Đăng kýLượt nhấp chuột vào trang Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CVR của trang Đăng kýTỷ lệ chuyển đổi của trang Đăng kýCVR của trang Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)
CPA của trang Đăng kýChi phí mỗi lượt thu nạp của trang Đăng kýCPA của trang Đăng kýNgoài Amazon (trước đây là Pixel)

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khi trải nghiệm trong ngành của chúng ta thay đổi theo hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, các thương hiệu tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để hợp nhất các bộ dữ liệu của họ và cải thiện đo lường với sự hỗ trợ của công nghệ quảng cáo. Tác động tổng thể là một phép đo lường kết hợp số lượt chuyển đổi của bên thứ ba với số lượt chuyển đổi trên Amazon, ví dụ: các chỉ số doanh số kết hợp và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) kết hợp mà trong đó bao gồm doanh số được phân bổ cho quảng cáo cả trong và ngoài Amazon. Dữ liệu chuyển đổi ngoài Amazon có thể đến từ một nhà quảng cáo hoặc đối tác tích hợp với Amazon.

Bản cập nhật này phù hợp với các sáng kiến của Amazon để hỗ trợ các lựa chọn khác ngoài pixel và là một bước tiến cho phép nhà quảng cáo nhập dữ liệu chuyển đổi (chỉ số thành công do khách hàng xác định) từ nguồn mà họ lựa chọn.

Khách hàng sử dụng phiên bản 3 của API báo cáo Amazon DSP có thể chọn 20 chỉ số này thông qua tên trường API cập nhật phù hợp với báo cáo bảng điều khiển. Các tên trường cũ cũng được hỗ trợ. Để xem toàn bộ thông tin về kỹ thuật, vui lòng đọc tại đây.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP