Đánh giá chỉ số chuyển đổi tổng cộng của Amazon DSP

Ngày 1 tháng 4 năm 2022

Tính năng nào được ra mắt?

Chỉ số chuyển đổi đổng thể là phép đo mặc định cho các chuyển đổi trên Amazon đối với các chiến dịch Amazon DSP. Chỉ số cho các sản phẩm được quảng cáo sẽ tự động được ghép nối với các chỉ số tổng cộng tương ứng trong tất cả các báo cáo và giao diện báo cáo của Amazon DSP. Vào ngày 31 tháng 5, chúng tôi sẽ tự động cập nhật các báo cáo hoạt động theo lịch để thêm (các) chỉ số tổng cộng tương ứng vào các chỉ số quảng cáo đã chọn.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Chỉ số chuyển đổi tổng cộng rất quan trọng vì chúng đại diện cho toàn bộ giá trị mà quảng cáo mang lại cho thương hiệu, trong khi đó, chúng tôi cung cấp trải nghiệm báo cáo toàn diện hơn phù hợp với tất cả sản phẩm quảng cáo từ Amazon Ads, bao gồm báo cáo Sponsored Products, Sponsored BrandsSponsored Display. Trong tương lai, chỉ số chuyển đổi tổng cộng sẽ cho phép bạn đo lường hiệu suất ngay cả khi không có mã định danh. Các nhà quảng cáo trên toàn cầu đã thành công trong việc sử dụng các chỉ số chuyển đổi tổng cộng để xem được bức tranh toàn cảnh về các chiến dịch của họ.

Tính năng này khả dụng tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP