Triển khai các đối tượng của bên thứ ba tại một số địa điểm bổ sung đối với dịch vụ quản lý trong Amazon DSP

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận các đối tượng của bên thứ batừ các nhà cung cấp dữ liệu có thương hiệu chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Amazon DSP. Các đối tượng của bên thứ ba có thể giúp các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu của mình giúp hàng ngàn đối tượng của bên thứ ba dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, các đối tượng này sẽ bổ sung cho nhóm đối tượng tiêu chuẩn hoặc các đối tượng mới trên Amazon.

Chẳng hạn, các nhà quảng cáo có thể sử dụng đối tượng của bên thứ ba ‘IM-Tableware and cutlery’ (từ Zeotap ở Anh) để bổ sung cho phạm vi tiếp cận đối với ‘IM-handmade cutlery’ (đối tượng tiêu chuẩn trên Amazon). Ngoài ra, các nhà quảng cáo liên quan đến Du lịch cũng có thể sử dụng các đối tượng mới của bên thứ ba liên quan đến du lịch (ví dụ: ‘IM-Budget travel’ hoặc ‘IM-Airlines travel’) để tiếp cận người tiêu dùng có liên quan.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các đối tượng khách hàng trên Amazon đã được các nhà quảng cáo đánh giá cao nhưng chỉ riêng các đối tượng này có thể không đáp ứng được tất cả nhu cầu của các nhà quảng cáo đặc thù và không đặc thù. Việc bổ sung các đối tượng của bên thứ ba vào Amazon DSP mang lại các nhóm đối tượng dựa trên hoạt động trên mọi nền tảng. Việc tích hợp các đối tượng của bên thứ ba này vào Amazon DSP cho phép những người lập kế hoạch xem được thông tin toàn diện về tất cả các đối tượng trên Amazon, nhà quảng cáo và các đối tượng của bên thứ ba có liên quan ở cùng một chỗ.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP