Các đối tượng của bên thứ ba ra mắt trên Amazon DSP

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào mới ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận các đối tượng của bên thứ ba từ các nhà cung cấp dữ liệu có thương hiệu chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Amazon DSP. Các đối tượng của bên thứ ba có thể giúp các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu của họ bằng cách mang lại khả năng tiếp cận dễ dàng đối với hàng ngàn đối tượng của bên thứ ba để bổ sung cho đối tượng tiêu chuẩn hoặc các đối tượng mới trên Amazon.

Chẳng hạn, các nhà quảng cáo có thể sử dụng đối tượng của bên thứ ba ‘IM-Tableware and cutlery’ (từ Zeotap ở Anh) để bổ sung cho phạm vi tiếp cận đối với ‘IM-handmade cutlery’ (đối tượng tiêu chuẩn trên Amazon). Ngoài ra, các nhà quảng cáo liên quan đến Du lịch cũng có thể sử dụng các đối tượng mới của bên thứ ba liên quan đến du lịch (ví dụ: ‘IM-Budget travel’ hoặc ‘IM-Airlines travel’) để tiếp cận người tiêu dùng có liên quan.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo đánh giá cao các đối tượng Amazon, nhưng các đối tượng này có thể không đáp ứng được tất cả nhu cầu của các nhà quảng cáo. Việc bổ sung các đối tượng của bên thứ ba vào Amazon DSP mang lại các nhóm đối tượng dựa trên hoạt động trên mọi nền tảng. Việc bổ sung các đối tượng của bên thứ ba có sẵn trong Amazon DSP giúp những người lập kế hoạch xem được thông tin tổng thể về tất cả các đối tượng trên Amazon, nhà quảng cáo và các đối tượng của bên thứ ba có liên quan trên cùng một giao diện.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Canada
  • Châu Âu: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Vương Quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà quảng cáo tự phục vụ (Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nh, Đức, Canada, Nhật Bản)
  • Nhà quảng cáo dịch vụ quản lý (Canada, Nhật Bản)

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP