Xử lý sự cố về ưu đãi trên thị trường riêng (PMP)

Ngày 1 tháng 11 năm 2020

Những gì đã được triển khai?

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể khắc phục sự cố phân phối ưu đãi qua trang chi tiết ưu đãi.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách chọn một ưu đãi trong trang Ưu đãi. Bạn có thể xem tất cả các mục hàng liên quan đến giao dịch, lý do tại sao các mục hàng không được đặt giá thầu và tỷ lệ phần trăm yêu cầu giá thầu của giao dịch bị ảnh hưởng vì từng lý do. Bạn cũng có thể tăng tỷ lệ giá thầu của giao dịch bằng cách sửa đổi cài đặt mục hàng dựa trên lý do vì sao cơ hội giá thầu bị bỏ lỡ. Với tính năng mới này, giờ đây bạn có thể phân tích các ưu đãi phân phối kém và thực hiện hành động khắc phục để tăng mức phân phối.

Khu vực khả dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP