Amazon DSP ra mắt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các đại lý và nhà quảng cáo ở Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây có thể tiếp cận các đối tượng khách hàng trên cả các trang web và các ứng dụng thuộc sở hữu của Amazon, trong đó có Amazon.com.tr, Twitch video, IMDb TV cũng như mọi nơi khách hàng dành thời gian thông qua các mối quan hệ trực tiếp với các nhà xuất bản quảng cáo và các sàn giao dịch của bên thứ ba. Các thương hiệu giờ đây có thể thúc đẩy mức độ nhận thức và cân nhắc về thương hiệu thông qua Amazon DSP tự phục vụ để quản lý, tối ưu hóa và báo cáo về các chiến dịch hiển thị và video theo chương trình.

Ai được hưởng lợi từ tính năng mới ra mắt này?

Các nhà quảng cáo và đại lý của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện có thể mua video và quảng cáo hiển thị theo chương trình ở quy mô lớn. Quảng cáo hiển thị sử dụng các quảng cáo thương hiệu hoặc thương mại điện tử có thể tùy chỉnh và thông tin chi tiết thiết thực để giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh. Quảng cáo video giúp các nhà quảng cáo kể câu chuyện thương hiệu và tương tác với khách hàng trong môi trường an toàn cho thương hiệu thông qua các kênh đáng tin cậy.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Các nhà quảng cáo muốn khởi tạo chiến dịch hiển thị đầu tiên có thể bắt đầu bằng cách liên hệ với đại diện đội ngũ bán hàng của Amazon Ads.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Thổ Nhĩ Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP