Amazon DSP ra mắt tại Thụy Điển và các nước Bắc Âu

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP tự phục vụ hiện đã có ở Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo và đại lý ở Bắc Âu có thể tiếp cận các đối tượng trên các trang web và ứng dụng thuộc sở hữu của Amazon, trong đó có Amazon.se, Twitch video, IMDb TV, cũng như ở mọi nơi khách hàng dành thời gian thông qua các mối quan hệ với các nhà phát hành quảng cáo trực tiếp và các sàn giao dịch của bên thứ ba. Các nhà quảng cáo cũng có thể tự phục vụ, quản lý, tối ưu hóa và báo cáo về các chiến dịch quảng cáo video và quảng cáo hiển thị bằng lập trình thông qua bảng điều khiển Amazon DSP.

Ai được hưởng lợi từ tính năng mới ra mắt này?

Các nhà quảng cáo và đại lý của họ tại Bắc Âu có thể mua quảng cáo hiển thị và quảng cáo video bằng lập trình ở quy mô lớn. Quảng cáo hiển thị sử dụng nội dung sáng tạo cho thương hiệu hoặc thương mại điện tử có thể tùy chỉnh, và thông tin chi tiết có thể hành động nhằm giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa quảng cáo để đạt được mục tiêu kinh doanh. Quảng cáo video giúp các nhà quảng cáo kể câu chuyện thương hiệu và tương tác với khách hàng trong môi trường an toàn thương hiệu thông qua các kênh đáng tin cậy. Để biết thêm thông tin về quảng cáo hiển thị và quảng cáo video, vui lòng xem tổng quan về Amazon DSP.

Khách hàng được trải nghiệm điều gì?

Khách hàng ở Bắc Âu sẽ xem quảng cáo trên các trang web và ứng dụng của Amazon, cũng như các trang web và ứng dụng ngoài Amazon, qua các định dạng dành cho máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

Các nhà quảng cáo muốn khởi tạo chiến dịch hiển thị đầu tiên có thể bắt đầu bằng cách liên hệ với đại diện đội ngũ bán hàng của Amazon Ads.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Châu Âu: Thụy Điển

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP