Amazon DSP ra mắt tại Ả Rập Xê Út

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, các nhà quảng cáo và các đại lý ở Ả Rập Xê Út có thể tiếp cận các đối tượng khách hàng trên cả các trang và ứng dụng thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Amazon, chẳng hạn như Amazon.sa, Twitch Video, IMDb, cũng như mọi nơi mà khách hàng dành thời gian thông qua mối quan hệ trực tiếp với nhà phát hành quảng cáo và các sàn giao dịch của bên thứ ba.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bạn có thể quản lý, tối ưu hóa và báo cáo về các chiến dịch video và hiển thị bằng lập trình thông qua bảng điều khiển Amazon DSP. Ngoài ra, bạn có thể nhắm mục tiêu các đối tượng theo địa lý tại Bahrain, Kuwait và Morocco thông qua đăng nhập Amazon DSP tại Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Để biết thêm thông tin về quảng cáo hiển thị và quảng cáo video, vui lòng xem tổng quan về Amazon DSP.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP