Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Amazon DSP ra mắt tính năng đặt giá thầu dựa trên mục tiêu

Được công bố tại sự kiện unBoxed 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP sắp ra mắt tính năng đặt giá thầu dựa trên mục tiêu, giúp các nhà quảng cáo xác định mục tiêu hiệu suất cho chiến dịch của họ và cho phép Amazon DSP tự động tối ưu hóa giá thầu của họ trong thời gian thực để tối đa hóa việc phân phối chiến dịch theo mục tiêu hiệu suất đã đặt. Với tính năng mới phát hành này, các nhà quảng cáo có thể tự động tối ưu hóa cho cả mục tiêu phân phối và hiệu suất.

CPA


Tạo chiến dịch cho Mục tiêu hiệu suất (CPA)

Phạm vi tiếp cận

Tạo chiến dịch cho Mục tiêu (tiếp cận) thương hiệu

Báo cáo chiến dịch


Báo cáo chiến dịch: Trạng thái chỉ số mục tiêu

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Nhà quảng cáo có thể sử dụng đặt giá thầu dựa trên mục tiêu để tối đa hóa việc phân phối ở ngưỡng hiệu suất mà họ xác định. Bây giờ bạn có thể chỉ định mục tiêu KPI khi tạo chiến dịch — ví dụ: bạn có thể đặt CPA mục tiêu là $10 và chọn “Ưu tiên mục tiêu KPI” làm chiến lược tối ưu hóa. Điều này cho phép bạn tối đa hóa mục tiêu chiến dịch của mình, chẳng hạn như lượt chuyển đổi, đồng thời đảm bảo rằng chiến dịch vẫn ở mức hoặc gần CPA mục tiêu đã định.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà quảng cáo Amazon DSP

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • BE
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Trung Đông
 • EG
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • CN
 • IN
 • JP
 • SG

Dành riêng cho API

Đặt giá thầu dựa trên mục tiêu là một phần của trường 'tối ưu hóa' của đối tượng đơn hàng. Để biết đầy đủ chi tiết, hãy xem tại đây.