Thông báo ra mắt tính năng

Amazon DSP ra mắt hồ sơ lịch sử thay đổi đối với chiến dịch

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Tính năng giao diện người dùng lịch sử thay đổi của Amazon DSP được ra mắt ở tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ hỗ trợ Amazon DSP. Tính năng này cho phép khách hàng kết nối một cách minh bạch những thay đổi với các biến thể hiệu suất quan sát được.

Lượt xem trang lịch sử thay đổi đơn hàng trong Amazon DSP

Lượt xem trang lịch sử thay đổi đơn hàng

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khách hàng của Amazon DSP sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ lịch sử thay đổi của chiến dịch để xác định tường tận nguyên nhân gốc rễ của những thay đổi đối với truyền tải và hiệu suất. Điều này là minh chứng cho những thay đổi tích cực được áp dụng tại một nơi nào đó và những thay đổi mang tính cơ hội nhằm ngăn ngừa vấn đề tái diễn.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thỗ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP
Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo