Amazon DSP mở rộng sang Áo, Thụy Sĩ, Ai-len, Israel

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng và hàng tồn kho tại Áo, Thụy Sĩ, Ai-len, Israel. Sự ra mắt này cho phép các nhà quảng cáo và các đại lý tự phục vụ ở Áo, Thụy Sĩ, Ai-len, Israel tiếp cận đối tượng theo chương trình trên cả trang web và các ứng dụng được sở hữu và điều hành bởi Amazon như Amazon và Twitch, cũng như thông qua các mối quan hệ nhà xuất bản trực tiếp và các sàn giao dịch của bên thứ ba hàng đầu.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Amazon DSP cho phép bạn mua quảng cáo theo chương trình để tiếp cận đối tượng mới và hiện tại trong và ngoài Amazon, và trên các nền tảng thuộc sở hữu Amazon khác như Twitch và IMDb. Bạn có thể lập kế hoạch chiến lược tiếp thị của mình với thông tin chi tiết và kết quả đo lường. Liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng Amazon Ads để tìm hiểu thêm.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Châu Âu: Áo, Thụy Sĩ, Ai-len, Israel

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP