Amazon DSP mở rộng sang New Zealand

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP đã mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng và không gian quảng cáo tại New Zealand. Nhờ đó, các nhà quảng cáo và các đại lý tự phục vụ ở Úc và New Zealand có thể tiếp cận các đối tượng theo chương trình trên cả trang web và ứng dụng được sở hữu và điều hành bởi Amazon như Amazon và Twitch Video, cũng như thông qua mối quan hệ trực tiếp với các nhà xuất bản quảng cáo và các sàn giao dịch của bên thứ ba.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Amazon DSP cho phép bạn mua quảng cáo theo chương trình để tiếp cận các đối tượng khách hàng mới và hiện có ở bất cứ nơi đâu họ dành thời gian, cũng như trên các nền tảng khác thuộc sở hữu của Amazon như Twitch và IMDb, từ Úc đến New Zealand. Bạn có thể lập kế hoạch chiến lược tiếp thị của mình với thông tin chi tiết và đo lường kết quả. Liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng của Amazon Ads để tìm hiểu thêm.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, New Zealand

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP