Amazon DSP giới thiệu khung bảo vệ chính sách quảng cáo nâng cao đầu tiên

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP sắp sửa giới thiệu chương trình khung bảo vệ chính sách quảng cáo giúp giảm việc từ chối trong quá trình kiểm duyệt quảng cáo thông qua các thay đổi về chính sách, làm rõ chính sách, thay đổi về sản phẩm và tự động hóa khâu kiểm duyệt, đồng thời cải thiện tỷ lệ phê duyệt quảng cáo. Khung bảo vệ chính sách đầu tiên này của chúng tôi tập trung vào các điểm thay đổi trong kiểm duyệt mẫu quảng cáo dành cho các quảng cáo thuộc nhóm Quảng cáo thương mại điện tử thích ứng (REC) và áp dụng thêm các bước kiểm tra tính đủ điều kiện của ASIN đối với các sản phẩm bị cấm và bị hạn chế.

Nhắc nhở đối với các sản phẩm bị hạn chế

Sản phẩm bị hạn chế được cho phép với một số nội dung cài đặt nhất định nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi một sản phẩm bị hạn chế được đưa vào quảng cáo, nhà quảng cáo sẽ nhận được lời nhắc xử lý những hạn chế trong quảng cáo liên quan đến sản phẩm của mình. Người dùng sẽ có thể nhấp vào đường liên kết “Tới phần chính sách” để xem các chính sách kiểm duyệt và điều chỉnh các nội dung cài đặt tương ứng. Ngoài ra, cảnh báo này cũng có ở bảng tóm tắt khi sản phẩm được thêm vào quảng cáo này.

Nhắc nhở đối với các sản phẩm bị cấm

Sản phẩm bị cấm không được phép đưa vào quảng cáo thương mại điện tử thích ứng của chúng tôi. Khi sử dụng một ASIN bị cấm, người dùng sẽ nhận được lời nhắc để ngăn việc chọn sản phẩm bị cấm. Người dùng sẽ có thể nhấp vào đường liên kết “Tới phần chính sách” để xem các chính sách về quảng cáo bị cấm.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khung chính sách quảng cáo là chương trình nhiều giai đoạn cung cấp phản hồi trong thời gian thực liên quan đến chính sách quảng cáo trong giai đoạn thiết lập quảng cáo. Các vi phạm đối với chính sách quảng cáo sẽ được xác định và cảnh báo sớm ngay trong quá trình tạo chiến dịch để giúp người dùng có cơ hội xử lý và điều chỉnh các vấn đề có thể khiến quảng cáo bị từ chối ở bước kiểm duyệt.

Với tính năng kiểm tra tính đủ điều kiện của ASIN, người dùng có thể nhận được phản hồi trong thời gian thực để biết sản phẩm có đủ điều kiện được quảng cáo trong REC không hay có thêm điều kiện nào cần đáp ứng hay không. Ở khung chính sách đầu tiên này, các bước kiểm tra tính đủ điều kiện chủ yếu tập trung vào cácnội dung bị cấm trong quảng cáo. Chúng tôi đang nỗ lực để mở rộng phạm vi bằng cách áp dụng thêm các bước kiểm tra trong các giai đoạn tiếp theo.

Các khung chính sách quảng cáo trong thời gian tới sẽ tập trung mở rộng phạm vi kiểm tra tính đủ điều kiện của ASIN và mở rộng năng lực này sang các mẫu quảng cáo DSP khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ áp dụng các bước kiểm tra thông số của quảng cáo nhằm xác định các hành vi vi phạm về văn bản và tài sản về thành phần quảng cáo. Cuối cùng, chúng tôi dự định đưa ra cơ chế mới để thực thi các yêu cầu về ranh giới đối với quảng cáo.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP
Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo