Thông báo ra mắt tính năng

Bảng tính hàng loạt cho tính năng nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh của Amazon DSP

Ngày 25 tháng 1 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Bảng tính hàng loạt cho phép nhà quảng cáo theo ngữ cảnh Amazon DSP tạo và quản lý chiến dịch trên quy mô lớn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt các thao tác thủ công. Bảng tính hàng loạt là công cụ dựa trên bảng tính. Công cụ này cho phép các nhà quảng cáo theo ngữ cảnh tạo, tối ưu hóa và quản lý hàng loạt chiến dịch, từ đó giúp tạo và tối ưu hóa chiến dịch theo ngữ cảnh hiệu quả hơn.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Với bảng tính hàng loạt cho Amazon DSP, các nhà quảng cáo theo ngữ cảnh, nhà giao dịch và quản lý chiến dịch có thể tạo và quản lý chiến dịch của họ trên quy mô lớn bằng cách quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc thay vì từng chiến dịch một. Điều này giúp tăng hiệu quả bằng cách giảm đáng kể thời gian và thao tác thủ công.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà quảng cáo
  • Quản lý chiến dịch
  • Nhà giao dịch
  • Đại lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?