Giờ đây, nhà quảng cáo có thể đo lường tác động của tiếp thị thương hiệu bằng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon (beta)

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Nhà quảng cáo có thể thiết kế, khởi tạo và xem báo cáo về các nghiên cứu nâng cao thương hiệu của Amazon từ bảng điều khiển Amazon DSP thông qua hình thức tự phục vụ. Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon giúp nhà quảng cáo định lượng hiệu quả của các chiến dịch Amazon Ads trong việc thúc đẩy những mục tiêu tiếp thị như nhận thức, ý định mua hàng và ghi nhớ quảng cáo. Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon được cung cấp bởi Amazon Shopper Panel, một chương trình tham gia tự nguyện dành riêng cho những người mua hàng nhận được lời mời, trong đó người tham gia có thể kiếm được phần thưởng hàng tháng bằng cách chọn chia sẻ biên lai từ các giao dịch mua được thực hiện bên ngoài Amazon.com hoặc hoàn thành các cuộc khảo sát ngắn trong một ứng dụng di động độc lập.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon là một cách dễ dàng, có sự hiểu biết sâu và an toàn cho tính riêng tư để các nhà quảng cáo định lượng tác động của các chiến dịch ở phần trên và phần giữa của phễu. Với sự tham gia của cộng đồng Amazon Shopper Panel có thể mở rộng thay đổi, mang tính đại diện và có sự tương tác, Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon giúp mang lại kết quả đo lường khách quan và cụ thể. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết như chiến dịch của nhà quảng cáo đã ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm người trả lời báo cáo biết về thương hiệu hoặc quan tâm đến việc mua hàng từ một thương hiệu.

Xem bản trình diễn có thời lượng 3 phút về cách thiết lập nghiên cứu Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon và diễn giải kết quả nghiên cứu (chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này từ đâu?

  • Amazon DSP
  • API Amazon Advertising