Thông báo ra mắt tính năng

Giờ đây, nhà quảng cáo tại Canada có thể đo lường tác động của tiếp thị thương hiệu bằng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon

Ngày 15 tháng 6 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo Canada hiện có thể đo lường các chiến dịch Amazon Ads ở phần trên và phần giữa phễu bằng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon. Trước đó, các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng đã áp dụng Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon là một cách dễ dàng, chi tiết và đảm bảo quyền riêng tư để các nhà quảng cáo định lượng tác động của các chiến dịch ở phần trên và phần giữa của phễu. Với sự tham gia của cộng đồng Amazon Shopper Panel tương đối lớn, mang tính đại diện và tương tác, Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon giúp mang lại kết quả đo lường khách quan và cụ thể. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết, chẳng hạn như chiến dịch của nhà quảng cáo đã tác động như thế nào đến tỷ lệ phần trăm của số người trả lời báo cáo rằng họ biết về một thương hiệu hoặc quan tâm đến việc mua hàng từ một thương hiệu.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Dịch vụ được quản lý

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Cụ thể đối với API

Để tạo, quản lý và truy xuất kết quả cho các nghiên cứu của Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon, vui lòng sử dụng các điểm cuối sau đây:

Tìm hiểu thêm về các API của Công cụ nâng cao thương hiệu của Amazon trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.