Thông báo ra mắt tính năng

Tương tác lại với những đối tượng được hướng đến cửa hàng Amazon từ lưu lượng truy cập quảng cáo bên ngoài Amazon của bạn bằng tính năng tiếp thị lại Amazon Attribution

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

Tính năng nào được ra mắt?

Amazon Attribution (AA) đang tung ra một tính năng đối tượng tùy chỉnh mới, cung cấp cho khách hàng AA khả năng tiếp thị lại mới. Tiếp thị lại Amazon Attribution cho phép bạn tiếp cận đối tượng được hướng đến từ lưu lượng quảng cáo ngoài Amazon của bạn vào Amazon, trong 30 ngày qua. Đối tượng này có sẵn trong Amazon DSP.

Đối tượng Amazon Attribution trong ADSP

Đối tượng Amazon Attribution trong Amazon DSP

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo có thể tiếp cận, tương tác và tiếp thị lại đối tượng Amazon Attribution đã được chuyển hướng đến Amazon thông qua các quảng cáo ngoài Amazon của họ. Phân khúc đối tượng mới này cho phép các nhà quảng cáo tiếp thị lại trong Amazon để giúp cải thiện chuyển đổi, vì những khách hàng này đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm bằng cách nhấp vào quảng cáo ngoài Amazon của bạn. Các nhà quảng cáo có thể cải thiện hiệu quả tiếp thị toàn phễu bằng cách kết hợp các chiến dịch AA với tiếp thị lại thông qua Amazon Ads. Đối với các chuyển đổi tiếp thị lại đủ điều kiện, người bán sở hữu thương hiệu Hoa Kỳ đã đăng ký Phần thưởng Giới thiệu Thương hiệu sẽ tiếp tục nhận được tiền thưởng. Chương trình Thưởng Giới thiệu Thương hiệu (BRB) cung cấp cho Người bán sở hữu thương hiệu Hoa Kỳ đủ điều kiện một khoản tín dụng thưởng trị giá trung bình 10% giá bán trên doanh số bán hàng được tạo ra từ những nỗ lực tiếp thị không thuộc Amazon được đo lường bằng Amazon Attribution.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Đối tượng sẽ có sẵn cho tất cả người bán, những người đã tham gia Amazon Attribution và đã hướng đủ lưu lượng truy cập đến Amazon bằng thẻ AA
  • Đối tượng mới này sẽ có sẵn trong Amazon DSP, trong danh mục cấp cao được xây dựng tùy chỉnh.
  • Đối tượng Amazon Attribution mới sẽ có thể truy cập được thông qua các API đối tượng hiện có

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP
Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo