Thông báo ra mắt tính năng

Amazon Attribution cung cấp tính năng mới dành cho các tác giả Kindle Direct Publishing (KDP)

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng sản phẩm để hỗ trợ các tác giả Kindle Direct Publishing (KDP) đo lường quảng cáo bên ngoài Amazon của mình và hiểu được tác động của các quảng cáo này đến doanh số trên gian hàng của Amazon.

Chiến dịch KDP Amazon Attribution

Tác giả KDP có thể tạo thẻ phân bổ bằng giao diện người dùng bảng điều khiển quảng cáo để tiếp cận khách hàng ở mọi nơi họ dành thời gian.

Chiến dịch KDP Amazon Attribution

Bảng điều khiển Amazon Attribution sẽ cung cấp các chỉ số và báo cáo cho các thẻ được tạo. Tác giả KDP có thể tự động thay đổi ngày, chiến dịch, nhóm quảng cáo, v.v. để có được thông tin chi tiết và tối ưu hóa phạm vi tiếp cận khách hàng ở mọi nơi họ dành thời gian.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tài khoản KDP có thể đo lường chiến dịch tiếp thị và tác động của các chiến dịch này đối với doanh số bán hàng trên Amazon. Amazon Attribution sẽ hỗ trợ cả các cuốn sách cứng và sách điện tử được xuất bản bởi tác giả KDP để đem đến thông tin toàn diện về các chỉ số doanh số nhằm tối ưu hóa các khoản chi tiêu cho truyền thông trong chiến dịch đang triển khai. Tài khoản KDP cũng sẽ có thể xem tổng số trang đã đọc và số tiền bản quyền kiếm được thông qua báo cáo của Amazon Attribution.

Các công ty tích hợp Amazon Ads API hợp tác với các tác giả/tài khoản KDP có thể truy cập thông tin này qua chức năng báo cáo Amazon Attribution hiện có trong API Amazon Ads. Tìm hiểu thêm.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tất cả các tài khoản KDP đủ điều kiện

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo