Amazon Attribution mở rộng sang các thị trường Mexico và Hà Lan

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã mở rộng Amazon Attribution sang các thị trường Mexico và Hà Lan.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp, các chủ sở hữu thương hiệu người bán đã đăng ký tại Mexico và Hà Lan hiện có thể sử dụng Amazon Attribution để đo lường hiệu quả của hoạt động tiếp thị kỹ thuật số không qua Amazon trong việc thúc đẩy hoạt động của người mua và thúc đẩy doanh số bán hàng trên Amazon. Thông tin chi tiết từ Amazon Attribution có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch đang thực hiện, xác định các cơ hội tiếp thị mới và lập kế hoạch cho các chiến dịch trong tương lai. Để tìm hiểu thêm về Amazon Attribution, hãy truy cập vào đây .

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Mexico
  • Châu Âu: Hà Lan

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Chủ sở hữu thương hiệu người bán đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
  • Amazon Ads API