Amazon Attribution (beta) ra mắt báo cáo ở mức sản phẩm mới

Ngày 9 tháng 4 năm 2021

Những gì đã được ra mắt?

Báo cáo sản phẩm mới trong Amazon Attribution sẽ giúp bạn hiểu rõ các chiến dịch tiếp thị bên ngoài Amazon của bạn trên các kênh, bao gồm cả tìm kiếm có trả phí và tìm kiếm không mất phí, mạng xã hội, email, video và hiển thị có tác động ra sao tới hoạt động mua sắm và doanh số bán sản phẩm của bạn trên Amazon. Tính năng này đem đến cho bạn góc nhìn toàn diện về hoạt động bán hàng, bao gồm hiệu suất của các sản phẩm được quảng cáo (các sản phẩm được chọn khi thiết lập hoạt động đo lường) và các sản phẩm phản ánh hào quang thương hiệu (bất kỳ sản phẩm nào khác trong cùng thương hiệu) có được từ chiến dịch tiếp thị bên ngoài Amazon.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Báo cáo sản phẩm trong Amazon Attribution đem lại cho các nhà quảng cáo sử dụng Amazon Attribution ba lợi ích sau:

 • Khám phá các cơ hội quảng cáo mới giúp thúc đẩy tăng trưởng
  Tìm hiểu những người mua sản phẩm nào chọn mua sau khi nhấp vào các chiến dịch bên ngoài Amazon của bạn để đưa vào chiến lược tiếp thị mới, bao gồm cả các cơ hội tiếp thị lại, bán chéo hoặc quảng cáo sản phẩm mới.
 • Đánh giá chính xác hơn tác động kinh doanh của các chiến lược bên ngoài Amazon
  Kết hợp hiệu suất ở mức sản phẩm với thông tin bán lẻ để đảm bảo các chiến dịch tiếp thị đem lại cho bạn mức tăng về lợi tức đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
 • Đem lại cho bạn góc nhìn toàn diện về hiệu suất thương hiệu của bạn trên Amazon
  Xem lại thông tin chi tiết cùng với các báo cáo quảng cáo và bán lẻ khác nhằm hiểu rõ hiệu suất sản phẩm của bạn một cách tổng thể.

“Chúng tôi đã sử dụng Amazon Attribution (beta) nhằm thúc đẩy tăng trưởng các thương hiệu của chúng tôi trong hơn một năm qua. Giờ đây, với các Báo cáo sản phẩm mới, chúng tôi rất vui mừng khi có được thông tin chi tiết ở mức sản phẩm cho phương tiện bên ngoài Amazon của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi hiệu suất chiến dịch một cách tổng thể và tính toán chính xác lợi nhuận, từ đó tối ưu các chiến lược tiếp thị nhằm đảm bảo đáp ứng mục tiêu tăng trưởng từ các thương hiệu của chúng tôi.”

– Brandon Hendrix, Phó giám đốc Tiếp thị Cấp cao tại Thrasio

Làm thế nào để bắt đầu?

Nếu chưa có, bạn có thể đăng ký bảng điều khiển quảng cáo.

Đăng nhập vào bảng điều khiển, truy cập thẻ Báo cáo và chọn Báo cáo sản phẩm để xem thông tin chi tiết ở mức sản phẩm đối với các chiến dịch bên ngoài Amazon của bạn.

Lưu ý: Báo cáo sản phẩm trong Amazon Attribution chỉ khả dụng cho các nhà quảng cáo truy cập kết quả đo lường thông qua bảng điều khiển tự phục vụ tại thời điểm này.

Tính năng này hiện có ở đâu?

 • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
 • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Nhà cung cấp
 • Người bán đã đăng ký trong Amazon Brand Registry

Tôi có thể truy cập tính nay này từ đâu?

 • Bảng điều khiển quảng cáo Amazon advertising