Thông báo ra mắt tính năng

Quảng cáo Tựa sách nói bằng Sponsored Brands

Ngày 20 tháng 2 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà cung cấp, bao gồm cả nhà xuất bản sách, hiện có thể quảng cáo các Tựa sách nói của họ bằng Sponsored Brands ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trước khi có thay đổi này, chỉ các ASIN cho định dạng sách điện tử và sách in mới có thể quảng cáo trong các chiến dịch Sponsored Brands ở những quốc gia này. Quảng cáo Sponsored Products cho Tựa sách nói dành cho các nhà cung cấp đã ra mắt trên toàn thế giới vào tháng 4 năm 2023.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp hiện có thể nâng cao khả năng hiển thị của các Tựa sách nói bằng cách tận dụng Sponsored Brands bên cạnh các định dạng sách khác của họ, chẳng hạn như sách điện tử và sách in. Sponsored Brands giúp các nhà quảng cáo xây dựng nhận thức và thu hút độc giả bằng các quảng cáo xuất hiện trong kết quả mua sắm trên Amazon.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà cung cấp, bao gồm các nhà xuất bản sách

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển Amazon Ads