Các tác giả có tiêu đề sách từng được xuất bản theo cách truyền thống giờ đây có thể quảng cáo tại Hoa Kỳ

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các tác giả có tiêu đề sách từng được xuất bản theo cách truyền thống giờ đây có thể quảng cáo các đầu sách đủ điều kiện trên Amazon tại Hoa Kỳ với quảng cáo được tài trợ. Để bắt đầu quảng cáo, các tác giả cần khai báo về sách của mình trong tài khoản trung tâm của tác giả. Khi đăng ký hoặc đăng nhập vào Amazon Ads, các tác giả có thể quảng cáo với Sponsored Products, Sponsored BrandsQuảng cáo trên màn hình khóa.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Với tính năng này, bạn có thể tận dụng bộ giải pháp quảng cáo tự phục vụ của Amazon để quảng cáo toàn bộ danh mục sách của mình nhằm thu hút độc giả hiện tại, xây dựng nhận thức về thương hiệu, tiếp cận đối tượng mới và thúc đẩy doanh số bán hàng. Bạn chỉ mất vài phút để tạo chiến dịch, ngay cả khi bạn chưa từng quảng cáo trước đây.

Tính năng hiện có tại khu vực nào?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo