Thông báo ra mắt tính năng

Theo dõi hoạt động nhạy cảm của tài khoản bằng nhật ký về tính minh bạch của tài khoản

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Nhật ký về tính minh bạch của tài khoản là một trang bảo mật mới cung cấp danh sách các hoạt động nhạy cảm được thực hiện trên một tài khoản thông qua bảng điều khiển quảng cáo, cùng với tên người dùng chịu trách nhiệm cho thay đổi. Tại thời điểm ra mắt, tính năng này đưa ra danh sách các hoạt động quản lý người dùng và tài khoản.

Xem nhật ký về tính minh bạch của tài khoản

Xem nhật ký về tính minh bạch của tài khoản

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Việc ra mắt tính năng này cung cấp cho quản trị viên tài khoản cách thức để xem người dùng nào chịu trách nhiệm về các thay đổi đối với tài khoản, nhằm phục vụ mục đích bảo mật, kiểm toán và tuân thủ. Với nhật ký về tính minh bạch của tài khoản, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng hiển thị hoàn toàn tự phục vụ vào hoạt động tài khoản.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Chỉ quản trị viên tài khoản
  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký
  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo