Tải lên hàng loạt quảng cáo – video của bên thứ ba

Ngày 22 tháng 8 năm 2020

Những gì đã được ra mắt?

Giờ đây, bạn có thể tải lên tới 500 video quảng cáo của bên thứ ba (3PAS) cùng lúc sử dụng bảng tính tải lên hàng loạt quảng cáo trong Amazon DSP. Bạn cũng có thể cập nhật các quảng cáo hiện có bằng cách tham chiếu các quảng cáo này trong bảng tính và sau đó gửi bảng tính. Có thể tải lên quảng cáo 3PAS để tăng lưu lượng truy cập trên truyền hình phát trực tuyến, còn được gọi là over-the-top (OTT), video trực tuyến (OLV) hoặc Twitch.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Tải lên hàng loạt quảng cáo giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép thực hiện cùng lúc các thao tác tải lên và chỉnh sửa thông qua bảng tính, thay vì tải lên hoặc thực hiện các thay đổi riêng lẻ. Chỉ ~2-3 phút cho mỗi quảng cáo, điều này có thể giúp tiết kiệm nhiều giờ nỗ lực.

Tính năng này có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ được quản lý
  • Trung tâm tự phục vụ

Tôi có thể truy cập ở đâu?

  • Amazon DSP