Quảng cáo bao trùm và Quảng cáo bao trùm “cao cấp”

Mô tả

Đơn vị tĩnh định dạng lớn

Các đơn vị tĩnh định dạng lớn được đặt bên trên và hai bên của trang web.
Vị trí: Đầu trang, trên thanh điều hướng
Kích thước: 1608x850

Chi tiết gói

Đơn vị quảng cáo Bao trùm/Bao trùm cao cấp là một phần của gói, hoạt động song song với các đơn vị quảng cáo khác khi được phát trên trang web IMDb. Tham khảo các Đơn vị quảng cáo bổ sung được liệt kê với mỗi gói bên dưới để biết thêm thông tin kỹ thuật về các đơn vị quảng cáo đi kèm.

Quảng cáo bao trùm và Quảng cáo đi kèm
Quảng cáo bao trùm tĩnh và quảng cáo đi kèm hình chữ nhật theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB) 300x250
Các đơn vị quảng cáo bổ sung: Hình chữ nhật

Quảng cáo bao trùm cao cấp và Quảng cáo đi kèm
Quảng cáo bao trùm tĩnh cao cấp và quảng cáo hình chữ nhật đi kèm tùy chỉnh, hỗ trợ tính năng tự động mở rộng và người dùng mở rộng của hình chữ nhật.
Các đơn vị quảng cáo bổ sung: Hình chữ nhật cao cấp

Ví dụ Quảng cáo bao trùm và Quảng cáo bao trùm cao cấp

Ví dụ Quảng cáo bao trùm và Quảng cáo bao trùm cao cấp

Thông số kỹ thuật sản xuất

Bên phân phốiChỉ dành cho bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoTùy chỉnh
Kích thước phần lõi1608x850
Giới hạn kích thước tệp của hình ảnh sao lưu170 kb
Các thiết bị được hỗ trợChỉ dành cho máy tính để bàn
Thông điệp theo ngày được hỗ trợLên đến 5 thông điệp theo ngày riêng biệt

Bàn giao tài sản nội dung

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp các nội dung tuân thủ hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày phát hành.

Quảng cáo bao trùm – Khách hàng thiết kế

 • Mẫu PSD Quảng cáo bao trùm hoàn chỉnh do IMDb thiết kế
 • Bao gồm tất cả các thay đổi về thông điệp, ngày giờ và lời kêu gọi hành động (CTA) ở các lớp riêng biệt trong PSD
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động (CTA) và lịch trình ngày tháng
 • Liên kết có thể nhấp chuột
 • Hình ảnh sao lưu iPad tùy chọn được cung cấp dưới dạng 170 kb 1608x850 .jpg sử dụng các vùng an toàn được phác thảo trên iPad trong mẫu được chỉ định.

Quảng cáo bao trùm – IMDb thiết kế

 • Các tệp PSD cho hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
 • Xử lý tiêu đề nhiều lớp (kèm khẩu hiệu và tên các diễn viên nếu cần)
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Tuyên bố pháp lý, logo, xếp hạng
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động (CTA) và lịch trình ngày tháng
 • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
 • Hướng dẫn về thương hiệu
 • Liên kết có thể nhấp chuột

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
 • Mọi lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng2 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng5 ngày làm việc