Lớp bọc người dùng có thể chọn

Mô tả

Lớp bọc người dùng có thể chọn

Các đơn vị quảng cáo tĩnh định dạng lớn được đặt bên trên và hai bên của trang web. Lớp bọc người dùng có thể chọn có thể tách ra thành hai vùng nội dung quảng cáo, mỗi vùng sẽ có một lời kêu gọi hành động riêng và liên kết có thể nhấp chuột riêng
Vị trí: Đầu trang, phía trên thanh điều hướng
Kích thước: 1608x850

Chi tiết gói

Đơn vị quảng cáo lớp bọc người dùng có thể chọn là một phần của gói hoạt động song song với các đơn vị quảng cáo khác khi được phát trên trang web IMDb. Tham khảo các Đơn vị bổ sung được liệt kê với mỗi gói bên dưới để biết thêm thông tin kỹ thuật về các đơn vị đi kèm.

Lớp bọc người dùng có thể chọn cao cấp
Lớp bọc người dùng có thể chọn là nơi người dùng có thể tương tác và thay đổi nội dung của lớp bọc. Kết hợp với một quảng cáo đi kèm hình chữ nhật kích thước 300x250 theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB).
Các đơn vị bổ sung: Hình chữ nhật

Ví dụ về lớp bọc người dùng có thể chọn

Ví dụ về lớp bọc người dùng có thể chọn

Thông số sản xuất

Bên phân phốiChỉ dành cho bên thứ nhất
Kiểu quảng cáoTùy chỉnh
Kích thước phần lõi1608x850
Các thiết bị được hỗ trợChỉ dành cho máy tính để bàn
Giới hạn kích thước tệp của hình ảnh dự phòng175 kb
Thông điệp theo ngày được hỗ trợLên đến 5 thông điệp theo ngày riêng biệt

Bàn giao tài sản nội dung

Mỗi lần thực hiện quảng cáo đều có các yêu cầu khác nhau cần thiết để sản xuất đơn vị riêng lẻ. Việc không cung cấp tài sản nội dung theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến ngày ra mắt.

Lớp bọc người dùng có thể chọn – Khách hàng thiết kế

 • Mẫu thiết kế PSD Lớp bọc IMDb được thiết kế cuối cùng với tất cả các phiên bản lớp bọc trong các thư mục (có thể gửi nhiều mẫu PSD cho mỗi lớp bọc)
 • Bao gồm tất cả các thay đổi thông điệp, ngày tháng và CTA ở các lớp riêng biệt trong PSD
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động (CTA) và lịch trình ngày tháng
 • Liên kết nhấp chuột

Lớp bọc người dùng có thể chọn – IMDb thiết kế

 • Các tệp PSD cho hình nghệ thuật chính nhiều lớp có độ phân giải cao
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Tuyên bố pháp lý, logo, xếp hạng
 • Phông chữ ở định dạng.otf hoặc .ttf
 • Thông điệp, lời kêu gọi hành động (CTA) và lịch trình ngày tháng
 • Hướng thiết kế và/hoặc các đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo
 • Hướng dẫn về thương hiệu
 • Liên kết có thể nhấp chuột

Lịch trình sản xuất

Lịch trình sản xuất quảng cáo IMDb là số ngày làm việc cần thiết để sản xuất một đơn vị quảng cáo. Lịch trình sản xuất quảng cáo bao gồm tất cả các giai đoạn điển hình của một quy trình quảng cáo như đặt trước, thiết kế, giao nhận và thử nghiệm. Lịch trình thay đổi tùy thuộc vào bên chịu trách nhiệm thiết kế đơn vị quảng cáo.

 • Mọi lịch trình bắt đầu khi IMDb nhận được nội dung thiết kế và chấp thuận chúng.
 • Mọi lịch trình kết thúc khi đơn vị quảng cáo được phát trên các nền tảng thuộc IMDb.
Lịch trình do khách hàng xây dựng10 ngày làm việc
Lịch trình do IMDb xây dựng10 ngày làm việc